Điểm mặt các đội bóng vòng 1/8 Futsal VUG – Hà Nội 2017 (phần cuối)

Vòng 1/8 giải Futsal VUG – Hà Nội 2017 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Hãy đến với phần cuối trong bài viết giới thiệu các đội bóng của mặt ở vòng đấu hấp dẫn này.

Điểm mặt các đội bóng vòng 1/8 Futsal VUG – Hà Nội 2017 (phần III)

Vòng 1/8 giải Futsal VUG – Hà Nội 2017 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Hãy đến với phần III trong bài viết giới thiệu các đội bóng của mặt ở vòng đấu hấp dẫn này.