SLNA lên kế hoạch “khủng” về lực lượng, Xuân Mạnh cam kết ở lại với một điều kiện

SLNA lên kế hoạch “khủng” về lực lượng, Xuân Mạnh cam kết ở lại với một điều kiện

“Tiếp theo chúng tôi sẽ giữ chân Xuân Mạnh và Văn Hoàng. Xuân Mạnh chưa bao giờ nói sẽ ra đi cả. Cậu