Trời nóng hơn 40 độ nhưng Nhật Linh vẫn cố ra sân cổ vũ chồng, Văn Đức lo lắng vợ bầu bị “đói”

Trời nóng hơn 40 độ nhưng Nhật Linh vẫn cố ra sân cổ vũ chồng, Văn Đức lo lắng vợ bầu bị “đói”

Trên trang cá nhân, Nhật Linh, vợ của Phan Văn Đức mới đây đã chia sẻ đoạn trò chuyện vô cùng tình c