Lào vào bán kết U19 Đông Nam Á sớm một vòng

Lào vào bán kết U19 Đông Nam Á sớm một vòng

Ghi bàn: Sangvilay 6, Ackhavong 45, Lounglath 70 – Khairin 89Phoutthavong Sangvilay mở tỷ số cho Lào