Đổi lịch khai mạc World Cup 2022

Đổi lịch khai mạc World Cup 2022

Theo thông báo của FIFA tối 11/8, World Cup 2022 sẽ bắt đầu bằng trận ra quân của chủ nhà Qatar với