Samson sắm vai người hùng của CLB TP.HCM

Samson sắm vai người hùng của CLB TP.HCM

Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM và Thanh Hóa tạo ra thế trận tương đối chặt chẽ. Hai đội không tạo r