Đình Trọng tranh thủ lấy nước cho cậu bé nhặt bóng đặc biệt trong lúc đang tập luyện

Đình Trọng tranh thủ lấy nước cho cậu bé nhặt bóng đặc biệt trong lúc đang tập luyện

Trần Đình Trọng vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất và phải ngồi dự bị trong trận Hà Nội FC tiếp đó