LượtcuốiSPL-S1:Đến“ônglớn”cũngphảinínthởđợichờ

Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Sài Gòn (SPL-S1) dù đã đi đến lượt trận thứ 3 những mới chỉ có 2 cái tên Sài Gòn FC và Trúc Nghinh Phong đã chắc vé đi tiếp vào vòng trong. Trong khi đó, vé đi tiếp vẫn được chia cho 10 cái tên còn lại.